Aprendre del medi natural i cultural mentre caminem com a proposta de valor

Anar a caminar mentre anem aprenent a la vegada de l’entorn per on ens movem, és cada vegada més fàcil. A les tradicionals guies i llibres divulgatius en paper, alguns d’una qualitat més que acceptable, cal sumar-hi altres tècniques i eines de transmissió que ens ho posen més fàcil, tot permetent de retruc una mínima interpretació del patrimoni més àgil i accessible per a tothom.

Podem anar a caminar pel nostre entorn natural, cultural i paisatgístic amb poques o moltes inquietuds, totes molt respectables. Uns hi aniran només amb ànsies del lloable exercici setmanal; altres per interessos molt concrets enfocats a una activitat recol·lectora, d’estudi o d’aprenentatge molt específica; altres, potser ni ho saben certament: els agrada i punt. Però, com podem despertar la curiositat general vers el medi que ens envolta quan ens disposem a recórrer un tros de país?

Fa molts anys que hom parla de la interpretació del patrimoni com l’art de revelar el significat del llegat natural i cultural del medi als seus visitants. La interpretació del patrimoni utilitza diferents tècniques per tal de provocar, en primera instància, la curiositat dels visitants vers el llegat d’un espai o lloc concret.

No obstant, cal tenir en compte que l’episodi interpretatiu necessàriament té lloc en un entorn distès diferent del d’una situació educativa formal. És una tècnica informal i va dirigida a un tipus de públic que necessàriament està gaudint del seu temps de lleure. Per tant, no ens estem referint a altres tècniques més pedagògiques d’educació ambiental i cultural més formal, ja que no persegueix d‘una forma clara i concisa la consecució d’uns objectius educatius estructurats, sinó senzillament despertar la curiositat sobre l’entorn que trepitgem, així com la conscienciació bàsica vers algunes actituds de protecció i comportament. Així doncs, abans de res, relaxem-nos: estem gaudint, primordialment, del nostre preuat temps de lleure!


Les tècniques d’interpretació del patrimoni s’han de plantejar com un procés simple que convidi el destinatari a introduir-se en el coneixement d’un valor patrimonial determinat (natural, cultural o històric). Per això el missatge s’ha de dirigir a totes les facetes de la persona: al cervell i al cor, sense oblidar l’àmbit sensorial, la fantasia i el gaudi, si és possible. Amb això volem dir que la interpretació, concebuda com una forma natural d’aprendre, no ha de contenir estructures rígides, sinó més aviat una certa fluïdesa, flexibilitat, adaptabilitat i, el que és més important, simplicitat.


Així doncs, quan fem interpretació del patrimoni, la tasca del gestors dels continguts que comprendrà cal que es fixin en:


1) Els punts a transmetre han d’estar ben escollits, és a dir, han de poder succeir o visualitzar-se en algun moment de la visita respecte el valors patrimonials d’un lloc que es visita. S’ha d’atreure l’atenció del visitant i, en alguns casos, seduir-lo. Això no sempre és possible, però sí que ens hi hauríem d’acostar, tant si volem transmetre essències com si són especificitats.


2) Que sigui fàcil de comprendre. No es tracta d’una transmissió acadèmica ni cal que sigui massa erudita. La interpretació ha de ser de fàcil tractament.


3) Que esdevingui entretinguda i agradable, enfocada bàsicament a poder atrapar a l’individu.


Aquesta simplicitat esmentada, però, no ha d’estar renyida amb el prestar atenció al fet de pensar-la per tal de provocar uns mínims canvis personals, resumits en els següents tres grups d’objectius bàsics:


1) Objectius de coneixement: és a dir, transmetre la informació o els elements de judici més enllà del que a simple vista ja podem observar.


2) Objectius emocionals: que la informació lliurada provoqui a ser possible determinades sensacions i estats d’ànim en el públic.


3) Objectius actitudinals: en alguns casos, el que es vol, també, és transmetre un primer nivell de conscienciació vers algun valor patrimonial extraordinari, delicat, que necessita de la complicitat dels visitants per la seva integritat o conservació.

 

Guiatge interpretatiu amb guia, al llarg d’un Tastets de Natura Local a Sant Celoni, al juny del 2015

 

 

En un últim esglaó comunicatiu, les diferents tècniques d’interpretació del patrimoni haurien de fixar uns determinats moments per tal d’intentar o donar la possibilitat d’establir una participació o comunicació bàsica amb el visitant o usuari. Tot això amb la idea d’anar copsant les vivències dels participants en un lloc amb valor patrimonial i saber com ha anat l’experiència de percebre i l’adquisició de coneixements, sensacions i comportaments de l’entorn i dels elements concrets interpretats. És el pas més difícil i que sovint queda fluix o per desenvolupar, sigui per les limitacions tècniques, per la manca d’estímuls participatius, per la manca de temps o senzillament perquè no s’hi ha comptat des d’un bon principi.

 

La interpretació del patrimoni, però, agafa una forma o altra de transmissió, dissenyada, en el millor dels casos, per atraure visitants i despertar-ne i satisfer-ne mínimament la curiositat vers els valors patrimonials pels quals hom aposta com a referents, sigui per la seva generalitat com per la seva especificitat o raresa.

 

A l’hora de transmetre aquests valors patrimonials, tant es poden explicar els fonaments generals del medi natural i cultural que es pretenen transmetre com alguna particularitat del mateix que per la seva raresa o significat destaquen en la generalitat esmentada. Un paisatge de bosc mediterrani, per exemple, vista la gran dimensió que pren en el nostre país i per general que pugui semblar, sempre té alguna particularitat que val la pena explicar, ja que pot ser madur, en regeneració, en transformació, etc., i dins d’aquest bosc se’ns pot aparèixer alguna espècie o particularitat que faci que potser algun detall ens pugui passar desapercebut si no ens el fan notar. I així amb tot.

 

Aquestes formes concretes de transmissió de la interpretació del patrimoni poden ser físiques o virtuals. Algunes formes convencionals passen pel centre de visitants o d’interpretació amb la seva exposició i activitats (i que, segurament, se n’ha abusat una mica al llarg i ample del territori), l’itinerari interpretatiu senyalitzat amb els seus plafons corresponents, i els itineraris o visites guiades personalment pel guia interpretador, la millor manera, sens dubte, de portar a terme la interpretació del patrimoni, sobretot si el guia té bons coneixements i dots comunicatives. Aquesta última és la tècnica que oferim de tant en tant des de Natura Local amb les propostes dels Tastets de Natura Local, propostes esporàdiques de trobades dels usuaris i simpatitzants de la plataforma per anar a seguir un dels itineraris amb guiatge de proximitat d’algun municipi interessat i que sol acabar amb la visita o el tast d’algun producte local i artesà).

 

Aspecte gràfic de diferents punts d’interès patrimonial interpretats virtualment a l’aplicació d’itineraris autoguiats de la plataforma Natura Local a través del mòbil o la tauleta.


Però no sempre és possible o necessari el nivell d’inversió i despesa personal que aquests equipaments i activitats necessiten. Per tant, hi ha un entremig que sol substituir de la millor manera possible aquesta mancança: la típica guia, tríptic o fulletó i, més modernament, els itineraris autoguiats via GPS a través del mòbil o la tauleta i amb la gestió de continguts adequada perquè a mesura que anem caminant apareguin missatges interpretatius d’alguns dels valors patrimonials de la zona que estarem recorrent, que seria el cas, tant de l’eina de suport com del servei, de la plataforma Natura Local.

Els usuaris direu si ens en sortim, ja que sou, al cap i a la fi, els destinataris de tota aquesta feina de guiatge virtual i d’interpretació del patrimoni, encara que sigui en uns nivells bàsics (tot té les seves limitacions, avantatges i inconvenients, no ho oblideu).

Per acabar, us recordem que sempre teniu com a recurs de retorn de la feina que fem, el fet de valorar els itineraris que conjuntament amb els municipis us proposem, el funcionament de les eines (l’aplicació i el web, bàsicament), els consells i dades explicitades a la fitxa tècnica de cada itinerari i, sobretot, els continguts dels valors patrimonials que hem escollit sobre el terreny i transmès a través de l’aplicació. Per part nostra, segurament la millor informació de la que podem disposar per tal d’anar millorant dia a dia i poder oferir, al capdavall, una millor interpretació del patrimoni. Us ho agrairem!