Tornar

Ca la Marieta Petita

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

La tècnica constructiva de la pedra seca consisteix en saber combinar i encaixar i col·locar pedres, més o menys treballades i de mides diverses, sense cap altre material que les uneixi. 

Aquest art ancestral propi del paisatge rural català comprèn el material, una tècnica i habilitat precisa. Els materials emprats són extrets i transformats en el lloc de construcció perquè com us podeu imaginar, de pedra en sobrava i s’havia d’apilar. Sempre que es podia, s'aprofitava el relleu del terreny o murs existents per estalviar feina. Aquesta barraca és aïllada però recordeu que la Marieta gran aprofitava el marge existent.

El marc superior de la porta es feia en forma de volta o, com aquí a Castellolí, fent servir una gran pedra plana "llinda plana". 

La coberta es reomplia de pedruscall i terra per donar consistència. La terra es fixa per les arrels de la vegetació natural que hi creix com els crespinells, tot i que era freqüent plantar-hi lliris de sant josep.  

 

Imatges