Tornar

Can Micaló

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Des d’aquest punt hi ha l’opció, DRETA, si s'allarga un xic el camí, de contemplar diverses construccions realitzades seguint la tradicional tècnica de la pedra seca. S'arriba igualment al castell de Sant Miquel per la variant est.  (Part del camí per on baixarem després)

La pedra seca és una tècnica constructiva que té com a material bàsic la pedra, utilitzada sense cap més element d’unió, cosa que requereix una hàbil col∙locació de petits elements que actuen com un de sol. És una tècnica molt habitual a tota la Mediterrània. Pels volts del castell de Sant Miquel es pot observar la presència de murs de pedra seca que delimitaven i consolidaven les feixes on es plantava la vinya antigament, així com també d’altres estructures realitzades amb la mateixa tècnica.

Imatges