Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

A les voreres del riu trobem vegetació típica de ribera, normalment formada per arbres de fulla caduca que segueix les terres amb un nivell freàtic elevat, degut a la seva necessitat d’aigua abundant i per la seva tolerància a la inundació temporal. Són boscos on abunden els freixes, els àlbers i els oms, entre d’altres, tots tres representats en aquest curt tram de riu que trobem fins a la Gola. En aquest tram el bosc de ribera ocupa una franja molt estreta i pràcticament testimonial.

Més endavant, allà a on la salinitat augmenta, hi trobem el tamariu i el canyís.

 

 

Imatges