Zurück

Torre Climent Savall

Visit
Architektur
Datenblatt

Beschreibung

Situada al carrer Arcadi Balaguer, 116, va ser construïda per Joan Font vers l'any 1558 (la part inferior, però, tal vegada és del segle XIV). És una torre de defensa, de planta quadrada, amb accés pel primer pis, que es tancava mitjançant un pont llevadís articulat per un sistema de politja amb cadenes controlables des de l'interior. La planta baixa es feia servir de magatzem o quadra, amb accés independent, i les superiors, d'habitatge en cas de perill. Està coronada per un matacà continu o barbacana al llarg de tot el perímetre, que la caracteritza respecte a les altres torres del mateix tipus. S'hi accedeix per dues portes situades a la façana nord-est, on tenia adossada la masia anomenada can Tivalla o Tivaller. A la façana sud-oest hi ha una inscripció amb el text següent: JHS. AY/1558. CLIMENT SA- VAL BALLE MA FETA PER MA DE IOHA FOT, que pot transcriure's per: "Jesús Home Salvador. Any 1558. Climent Savall Batlle m'ha fet per mans de Joan Font".

Bilder
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden
Bewertungen mit Kommentaren Bewertung veröffentlichen