Rutes a Sant Julià de Vilatorta
Datenblatt

Einleitung

Quin canvi de paisatge vegetal, oi?
Hem entrat al domini de les pinedes eixutes i més endavant vindran les pinedes frescals.

Aquí els arbres dominants són la pinassa i el pi pinyer. Al sotabosc trobem bruc arbori, ginebres, garrics i arboços.
La pinassa presenta una escorça de color gris clar i capçada recta; en canvi el pi pinyer té una escorça de grans plaques vermelles (foto) i la capçada és més arrodonida o en forma de paraigües en els exemplars adults.

Si us fixeu al vessant de la vostra esquerra: el puig Moltó (811 m) i la Carena de les Bruixes, estan cobertes de pi pinyer.

Tant un com l'altre es van plantar per treure'n rendiment forestal amb la fusta. Les pinyes i pinyons del pi pinyer també han estat un recurs econòmic important en les economies de muntanya.

Bilder