Zurück

TAMARIUS

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

Tàmarix africàna

Aquest arbust o arbret és una espècie molt ben adaptada a terrenys amb alta salubritat,  creix a sorres i llacunes costaneres, al llarg dels rius i corrents d’aigua.

Les seves branquetes i escorça s’havien emprat com a astringent. Antigament es fabricaven recipients amb la seva fusta perquè beguessin aigua les persones afectades de la melsa.

Les branques per la seva flexibilitat havien estat emprades com a maromes per a sínies. 

El tamariu està molt indicat pel seu creixement, per fixar dunes i marges de rius, amb l’únic inconvenient del seu gran consum d’aigua que provoca el descens del nivell freàtic.

 

Bilder