Zurück

La colònia Estabanell

Route POI
Architektur
Datenblatt

Einleitung

Colònia amb origen en una fàbrica tèxtil establerta pels volts de 1870, que cessà l’activitat a la segona meitat del segle XX. És un exemple representatiu del cert impuls industrial de mitjans i finals del segle XIX a través de l'establiment de colònies industrials al llarg dels rius catalans, sobretot el Ter i el Llobregat. La colònia en la seva època d'esplendor estava formada per una fàbrica tèxtil, l'església, l'escola, els blocs d'habitatges per a obrers, un cafè, una sala de ball i un estanc. L'església presenta, com a elements destacables, un campanaret amb una campana i un rosetó i, a la part posterior, tres finestrals d'arc apuntat, el central tapat. Està dedicada a sant Antoni de Pàdua i s'hi realitzen actes religiosos esporàdics. L'escola, d'estil arquitectònic racionalista, està en funcionament. Els habitatges s'agrupen en quatre blocs, i el cafè i la sala de ball s'utilitzen de magatzem i garatge, respectivament.

Bilder