Zurück

Barraca del Xorriba

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Restaurada pel Centre d'Estudis Beguetans (CEB) el 2002. És una barraca de vinya clàssica de planta rodona. El sostre de falsa cúpula, típic en aquestes edificacions, es construeix mitjançant l'acostament de filades de pedra seca sense cap mena de material d'unió i amb una gran llosa per tapar el conjunt al cap damunt. Per sobre, el cobriment de terra ofereix consistència. Aquest cobriment sovint està plantat amb lliris. Les parets estan fetes amb blocs irregulars de roca calcària, aprofitant les roques de majors dimensions, i també amb pedres més regulars per a confecionar la porta. Aquesta està formada per muntants de pedra relativament escairada amb dovelles de pedres irregulars que formen un arc (tècnica anomenada de sardinell).

Les barraques de vinya servien d'aixopluc tant en dies de pluja com en dies de molta calor i sol. Tanmateix, també van ser emprades per guardar eines lleugeres del camp o mantenir els aliments i l'aigua frescs. 

FONT: CEB

Bilder