Zurück

Barraca els Marges grans

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

La més gran del terme. Restaurada al 2005.

La majoria de les barraques són de planta rodona, és la forma primitiva més antiga de construcció en pedra seca. Si la barraca no és molt alta les parets dels murs són verticals o lleugerament aplomats. Mentre que, si la barraca és d'una certa alçada, superior al 1,80 metres, és més habitual que els murs siguin aixecats en talús o bé reforçats amb contraforts externs tipus cinturó o costelles.

Aquesta planta rodona facilita el punt de partida de cobriment de la cúpula. El tancament de la coberta es fa per superposició i aproximació de filades en anells concèntrics de menor diàmetre a mida que es guanya alçada fins a tancar la volta amb una o vàries pedres planes.

Les parets guixudes fan de bon aïllament de l'exterior. 

Bilder