Zurück

Roca

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Aquest tall al terreny per col·locar el dipòsit d’aigua del Parc Mediambiental, ens permet veure i tocar el grau de descomposició (meteorització) de la roca mare d’aquest sector del massís: el granit. Format per refredament del magma, està constituït per cristalls de feldspats que li donen el color rosat. Els cristalls de quars són de color blanc i els cristalls de mica de color negre (poc abundant) Els cristalls són granelluts i per això a terra no trobem una sorreta fina sinó grollera. Això genera un sòl de reacció àcida i amb poca capacitat de retenció d'aigua.

Bilder