Zurück

Ars blanc

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

Crataegus monogyna

D’aquest arbust o arbre petit, amb espines punxants, destaquem les propietats de les seves flors com tònic cardíac. S’ha demostrat que dilaten les coronàries, per la qual cosa s’ha recomanat contra l’arterioesclerosi i l’angina de pit.

Una altra curiositat és que s’han trobat ossos dels seus fruits en assentaments prehistòrics, el que fa suposar que aquests fruits devien formar part de l’alimentació de l’home primitiu.

Bilder