Zurück

Barraca del Josep Dó

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

La tècnica de la pedra seca és una manera d’aixecar murs molt antiga, aquesta consisteix a anar sobreposant les pedres horitzontalment amb un lleuger pendent sense lligar-les amb cap mena de ciment o argamassa. La filada superior es decanta cap a l'interior, tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses pedres. 

La coberta es reomplia de pedruscall i terra per donar consistència. La terra es fixa per les arrels de la vegetació natural que hi creix com ara els crespinells. En altres municipis era freqüent plantar-hi lliris de sant Josep. 

Aquesta barraca és de planta el•líptica i al marc superior de la porta podem observar la llinda de forma plana. 

 

Bilder