Zurück

ENVASAMENT

Route POI
Tierwelt
Datenblatt

Einleitung

Aquest petit embassament està situat al curs mitjà de la riera de Navel a on el paisatge forestal està format bàsicament per pinedes de pinassa i conreus de secà. Al pantà destaquem la vegetació de ribera formada per una salzeda, més ben desenvolupada a la cua de l'embassament, amb salze blanc, saulic, sarga  i gatell. A la part central i final de l'embassament el bosc de ribera és discontinu i format majoritàriament per pollancres. Altres espècies vegetals associades a ecosistemes aquàtics que podem trobar són la boga i el canyissar.

L'escassa contaminació de les aigües i l'absència d'impactes antròpics importants, permet l'existència d'espècies sensibles. Hi trobem diverses espècies de peixos autòctons com la bagra i el barb i d'amfibis com el tòtil,  la granota verda i la reineta.

Si ens apropem sense fer soroll, amb sort tindrem oportunitat de veure corbs marins (foto), bernats pescaires, polles d’aigües i ànecs collverds entre altres.

 

Bilder