Zurück

Restauració de la riera

Datenblatt

Einleitung

Durant els últims anys a la Riera de Caldes s'hi han fet treballs de restauració, sent actualment un espai natural d'interès ambiental i social en vies de recuperació. Cal destacar la participació ciutadana en iniciatives com les de Projecte Rius, o les actuacions de l'Ajuntament que han realitzat treballs d'extracció d'espècies invasores com la canya americana (Arunda donax) i els plomalls (Cortaderia selloana). A la vegada es planten i es facilita la proliferació d'espècies autòctones com el canyís (Phragmites australis), la boga (Tipha sp) i el Jonc boval (Scirpus holoschoenus). La millora de la vegetació està tenint resultats en la recuperació de l'avifauna, així com dels amfibis i altres animals que hi troben aliment i refugi.

Bilder