Datenblatt

Einleitung

Aquest terreny calcari, pedregós i solell afavoreix una formació vegetal típica coneguda com la "garriga" i formada bàsicament per un arbust: el coscoll o garric (Quercus coccífera), semblant a una alzineta petita i amb les fulles molt punxents. Sovint és tan densa que no s'hi pot passar.

Aquesta garriga ha aparegut després de l'eliminació de l'alzinar original per aconseguir més terra de conreu i a les feixes que encara es poden veure els pins també han ocupat terreny.

Els ocells més abundants que se senten molt però no es veuen fàcilment són els tallarols. El més comú és el tallarol capnegre (foto) i l'esquerp però preciós tallarol de garriga.

Boniques vistes a La Torre i Montserrat al seu darrere.

 

Bilder