Datenblatt

Einleitung

En aquest terreny pedregós l'aigua s'escola ràpidament i no és fàcil de trobar surgències de terra o deus. Aquesta es va protegir amb la bonica volta de pedra seca. Per entrar es va haver de fer una petita galeria on la frescor convida a seure-hi una estona.

A fora, els sanguinyols i els joncs són reflex d'aquesta humitat al sòl.

 

Bilder