Datenblatt

Einleitung

Entrem en una zona ombrívola plena d'aurons blancs (Acer campestre) (foto) però on també podrem trobar oms (Ulmus minor), verns (Alnus glutinosa), pollancres (Populus nigra), boix (Buxus sempervirens), freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i avellaners (Corylus avellana).

L'auró blanc és un arbre caducifoli que arriba a fer uns 8-10 m d'alçada. És un arbre de capçada densa i arrodonida, amb les branques joves recobertes de suro irregular i rebregat. L'auró blanc floreix al maig pero no té gaire interès. El fruit apareix en forma de sàmares dobles (llavors amb ales i per parelles), molt característic del grup Acer. Les "ales" permeten als fruits volar i arribar molt lluny; segons l'angle que formen les dues llavors podem identificar l'espècie: les de l'auró blanc són de 180º. És molt bonic a la tardor, quan les fulles abans de caure es tornen grogues i taronjes.

Pot arribar a viure 200 anys. La seva fusta és dura i de densitat mitjana, s'usa per fabricar mànecs tant d'eines com d'armes, tanques, i també com a fusta ornamental, ja que és de color groguenc-vermellós amb vetes marrons.

És un arbre de distribució principalment eurosiberiana, de zones humides (boscos de ribera). A Catalunya és present a la major part del país però a les zones de clima mediterrani és inexistent o es refugia a les obagues i a les fondalades.

Bilder