Zurück

Les Flandes

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Constitueixen un paratge únic de gran valor paisatgístic. Els estrats horitzontals de dipòsits quaternaris d’argiles i materials calcaris poc cimentats de diferent duresa i resistència a l’acció erosiva de l’aigua han donat lloc a una gran varietat de formes d’aixaragallament. L’aspecte cromàtic centra l’atractiu d’aquest paratge. Aquestes formes capricioses en què l’aigua s’escola formant xaragalls és la veritable clau de la seva singularitat i bellesa.

Bilder