Zurück

Sorrera

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Travessem una zona on s’havia extret gresa com a material de construcció. La gresa és com s’anomena localment a les granodiorites, el material sorrenc amb una certa proporció d’argila que resulta de la descomposició del granit. L'acció de les aigües carregades de gas carbònic converteixen el feldspat en argila, la mica en productes ferruginosos i el quars en sorra silícia.

Travessant les granodiorites s’observen filons de roques ígnies que han ascendit per les fissures del granit.

Bilder