Zurück

PINASTRE

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

Pins pinastres (Pinus pinaster). Aquest pi, que vol per créixer un cert clima marítim –humitat i poc fred- i substrats àcids –com els sòls sorrencs que trepitgem- és un dels més estesos a les Gavarres i a l’Ardenya. Abans aquest arbre era aprofitat per fusta de serra per fer productes de baixa qualitat –com ara palets- però avui en dia és aprofitat també per fer estella per biomassa. Els pinastres poden assolir una alçada de fins a 30 metres i els podem identificar pel port recte del tronc, la capçada cònica i les seves grans i allargades pinyes enganxades a les branques principals . En alguns punts han quedat molt afectats per les sequeres dels darrers anys i per plagues d’escarabats escolítids que acaben assecant les capçades i matant els arbres.
Bilder