Zurück

LLISTONAR

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

Brachypodium retusum

Aquests prats secs que trobem a banda i banda del camí estan reben el nom de llistonar. Des del punt de vista mediambiental els llistonars són molt importants, ja que retenen molt bé la terra en uns indrets amb gran risc d'erosió. La vegetació dominant que colonitza aquests sòls magres és el llistó (foto). Es tracta de terrenys que reben una forta insolació i que corresponen a conreus abandonats o llocs desforestats convertits en pastures.

Tot i que la vegetació més abundant és el llistó, s’hi formen comunitats de gramínies, petites mates com la farigola i plantes anuals (teròfits).

 

 

Bilder