Zurück

DUNA

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Les dunes litorals són acumulacions de sorra arrossegades pel vent i dipositades sobre un obstacle sòlid. Es tracta d’un procés lent que, sense l’ajuda de vegetació fixadora, deix apareixeria de la mateixa manera que s’ha format.

Per a la formació de complexos dunars són necessàries algunes condicions indispensables: platges amb poc pendent, vents marins forts, humitat escassa, precipitacions moderades i un important subministrament de sorres.

El medi sorrenc de les dunes fa que només unes poques espècies ben adaptades de flora i fauna hi puguin sobreviure. Les principals espècies de plantes fixadores són el borró (Ammophilia arenaria) i el jull de platja(Elymus fractus), amb i  amb una tija subterrània (rizoma) que els hi permet fixar-se a la sorra.

 

Bilder