Zurück

Esquistos

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

En aquesta baixada s’aprecien afloraments de roques i grans pedres a l’interior del bosc. Són esquistos formats per l’anomenat metamorfisme de contacte. Les grans pressions i temperatures degudes al fregament amb els granits que hem observat quan pujàvem de la Riera Boscana han format aquestes roques. Al ser més dures i resistents a l’erosió que els materials geològics del seu voltant han conformat les crestes i cims més alts d’aquest sector de les Gavarres
Bilder