Zurück

Font de Can Verdaguer

Datenblatt

Einleitung

La font de Can Verdaguer està situada a molt a prop del Veïnat de l’Església de Sant Gregori i per les seves característiques la fa molt interessant en l’àmbit geològic, biològic i bioquímic.

La font ha estat emprada pels habitants de Sant Gregori i els seus voltants com a aigua de consum ocasional. Les propietats que més interessen als consumidors són l’elevada concentració de sals, de ferro i la presència de bicarbonats i CO2. Es pot considerar doncs l’aigua de la font del tipus bicarbonatada sòdica.

Respecte a la geologia, cal dir que l’origen en fondària de les aigües de la font es pot atribuir a la infiltració de l’aigua de la falla de Llorà durant el seu recorregut al llarg de la Serralada Transversal. És en aquest recorregut que l’aigua va absorbint les diferents sals i minerals que la componen. 

Destaquem també la concentració de minerals en dissolució, especialment de ferro, a la sortida de la font, que provoquen aquest color vermellós en entrar en contacte amb l’atmosfera.

 

Bilder