Zurück

380

Route POI
Architektur
Datenblatt

Einleitung

La seva existència és palesa en documents de l'any 840, i es troben força referències al llarg d'uns quants segles, la qual cosa indica que va ser força dinàmic. A mitjans del segle XI va començar a perdre importància, tot i constar encara en documents de principis del s. XIV.

Va estar sota la protecció dels comtes de Pallars, i va ser motiu de disputes entre altres monestirs per la seva possessió.

Durant la dècada de 1920, alguns espais van ser destinats a corrals i actualment ja no queda cap sostre dret. Avui en dia es coneix com les bordes de Sant Genís, o de Torres.

Bilder