Zurück

005

Route POI
Landschaften
Datenblatt

Einleitung

Bosc de ribera ben conservat. Podem sentir la piuladissa dels ocells. Els freixes (Fraxinus angustifolia), pollancres (Populus nigra) i plàtans (Platanus hispànica) ressegueixen el curs del riu ja que són exigents en disponibilitat d’aigua, i necessiten nivells freàtics alts. En alguns sectors abunda la canya (Arundo donax), espècie introduïda i invasora que es troba naturalitzada a la regió mediterrània i que creix en llocs humits (vores de camins, prop de cursos d’aigua). Per creuar el riu ho haurem de fer a gual pel paviment. Precaució en cas d’avingudes o pluges recents.
Bilder