Zurück

Geologia

Datenblatt

Einleitung

Les formacions rocoses de color vermellós que veiem al davant, està format per gresos silícics i argiles roges de fa aproximadament uns 220 milions d’anys. El color vermellós ens indica la presència d’oxigen en l’ambient durant la seva formació, la qual cosa ens indica que són d’origen continental. 

Els gresos són antics dipòsits de sorres mitjanes (platges, barres de rius,...) i les argiles procedeixen de zones d’aigües tranquil•les i estancades, posteriorment cimentats en un procés fisicoquímic.

A sobre de l’estrat vermellós en trobem un altre de color gris-blanquinós, format per roques calcàries fa aproximadament 210 milions d’anys. El seu color clar denota que la sedimentació dels materials calcaris es va produir a sota del mar.

El fet que a sobre dels materials continentals apareguin materials marins ens indica que el mar anava pujant de forma progressiva.

 

Bilder