Zurück

Front Grèvol

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Al costat de la font hi ha un grèvol (foto) enorme. La font raja i té una aixeta, l'aigua sobrant va a parar a un bassa poc agraciada a causa d'una lona posada amb poca cura. A l'entorn immediat trobem boga i canyís, alguns cirerers, rosers i ginebró. Una mica més avall hi ha una altra bassa que va ser aprofitada per fer horta i també per fabricar gel que empouaven al pou de gel dels Cogullons, molt proper a la font.

La font del Grèvol es troba en contacte amb roques calcàries, gresos i conglomerats vermells, de manera que tota l'aigua que s'infiltra en aquestes calcàries i en els plans dels Cogullons, quan arriba als materials impermeables, dona lloc a aquesta surgència d'aigua creant, a més, un racó força humit i frescal, fet que es tradueix en l'aparició d'espècies vegetals força diferents de les que es poden trobar en altres punts de l'itinerari.

Bilder