Zurück

Marges damunt sauló

Route POI
Tierwelt
Datenblatt

Einleitung

En aquest punt els marges descansen sobre un terreny d’aspecte sorrenc. Es tracta del auló, un material resultants de la descomposició del granit. 

Això es el que passa: l’aigua de la zona es molt rica en carbonats i amb l’acció del diòxid de carboni de l’aire dóna àcid carbònic. Aquest àcid dissol els components del granit donant aquesta sorra vermellosa. El que li dona el color vermell es el ferro que conté la mica, un mineral del granit.

Algunes espècies amants de terres més àcids s’hi adapten molt bé, ja hem vist, per exemple, l’alzina surera, i també alguns animals aprofiten per fer-hi el seu cau. Un d’ells és l’abellerol, un bonic ocell de colors vius que fa forats en el sauló per refugiar-se. Un cop l’abellerol migra quan comença l’hivern, altres animals poden aprofitar el forat i fer-lo més gran.

Bilder