Return

Casa modernista Dr. Carreras

Visit
Architecture
Index card

Description

Casa d’estil modernista construïda entre el 1911 i el 1929, que esdevé un testimoni d’aquest moviment únic a la població. Es tracta d’un edifici entre mitgeres i de petites dimensions, on destaca la combinació del maó vist, la ceràmica vidriada i els esgrafiats als emmarcaments de les obertures de la façana. La façana és de composició simètrica, amb la repetició dels elements decoratius en les obertures de cada pis. També és notable l’ús de la forja, present en el balcó i en els reixats dels finestrals.

Se la coneix popularment com casa del Dr. Enric Carreras (1906-1984), perquè hi va viure i exercir la professió de metge des del 1931 fins a pràcticament la seva mort.

Address

Carrer Sant Ramon, 22
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating