Return

Castell de Lluçà

Visit
Places
Index card

Description

Del castell de Lluçà només en resta un mur al costat nord i dues estances al costat sud. La més gran tenia una volta de canó, avui esfondrada, i s'hi poden veure dues portes que porten al pati del castell. La sala més petita sembla que era una cisterna, ja que s'hi accedia pel sostre. És coberta amb una volta de canó feta amb lloses.

Val la pena pujar-hi per les grans vistes sobre tot l’entorn que s’hi poden contemplar.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating