Return

El castell de Súria

Visit
Architecture
Index card

Description

El castell de Súria, al voltant del qual va créixer el Poble Vell, va néixer com a torre de vigilància quan la Catalunya central era una zona de frontera entre cristians i musulmans durant l’edat mitjana. Una tradició assegura que els àrabs l’anomenaven Al-Huraisa, és a dir, ‘la petita guàrdia’. Posteriorment, el castell va ser residència de senyors o castlans.

L’existència del castell està documentada des de l’any 993. El seu domini depenia del comtat de Barcelona, que fan fer-ne feudataris als senyors de Cardona. Durant el segle XIV, el castell va provocar un conflicte entre Manresa i Cardona, que se’n disputaven la jurisdicció. Tot i que Manresa va comprar aquests drets, la ciutat es va veure obligada a vendre’ls per la delicada situació de la hisenda municipal.

A partir del 1376, la jurisdicció sobre Súria va passar definitivament a mans dels comtat de Cardona, que posteriorment es va convertir en ducat. El domini dels senyors de Cardona es va mantenir fins que el segle XIX van ser abolits els drets feudals.

La part més antiga del castell és la torre de l’homenatge, situada a l’interior. Consta de dues estances amb una terrassa superior. Al llarg dels segles, el castell ha estat objecte de profundes remodelacions i ha tingut usos molt diversos, entre els quals es troben els d’escola, presó i convent de monges.

L’any 1984 es va promoure la restauració del castell, dins de la rehabilitació general del Poble Vell. Actualment ha estat transformat en un centre d’interpretació que es proposa endinsar els seus visitants en l’ambient d’un castell medieval, acompanyats per la veu omnipresent de l’antic castlà, Guillem de Bosc, interpretat pel desaparegut actor manresà Joan Cirera.

El castell de Súria forma part dels elements patrimonials catalans inclosos en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional, del Departament de Cultura de la Generalitat.

Address

Castell
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating