Return

Església nova de Sant Vicenç

Visit
Architecture
Index card

Description

Edifici bastit al segle XX, després de la guerra civil, per tal de substituir el de l’església vella, malmès pocs anys abans. Aixecat amb maons, vol imitar un cert estil noucentista amb traces d’elements clàssics i neoromànics.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating