Return

Porxos del carrer Major

Visit
Places
Index card

Description

Situats a les cases porxades que formaven part del nucli primitiu de la vila de Sant Pere d'Octavià. Al costat, on actualment hi ha el mercat municipal, havia estat ubicada l'església parroquial de la vila, dedicada a sant Pere. Als carrers adjacents encara es conserven algunes de les edificacions més antigues de la ciutat. Segles XIV-XX Com a altres viles medievals, els porxos permetien aprofitar l'alçat de l'edifici com a habitatge, i mantenir l'espai públic a nivell de carrer. Eren lloc de pas, aixopluc de les parades del mercat, i espai de reunió ocasional dels vilatans. Aquest espai es coneix popularment com Les Voltes.
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating