Return

Torre Simó

Visit
Index card

Description

Torres Llussà són les tres cases separades envoltades de jardí. La torre que queda a sota del carrer, és la Torre Simó (foto) Època: Any 1919. Trets de modernisme i noucentisme .Arquitecte: Francesc Guàrdia i Vial. Construccions de diferents cossos principals rectangulars amb torres que sobresurten d'aquests. Les cobertes són a quatre vessants de teula aràbiga envernissada. En alguns cossos de dues vessants. En els tres edificis les façanes són asimètriques a causa de la distribució dels volums. Les obertures no són gaire grans i estan en general decorades amb dintells de pedra. Hi ha una combinació de portals i finestres rectangulars amb finestres de mig punt o altres amb arc conopial. Les façanes estan arrebossades i pintades. A destacar: El conjunt que formen juntament amb la torre Simó. La decoració de maó vist al les cornises i les torres.

Address

Carrer Joan Llussà
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating