Return

Ajuntament Vell

Visit
Architecture
Index card

Description

Construït en el segle XVI i remodelat en diverses ocasions, la darrera reforma l'any 1928, en època noucentista, fou dirigida per l'arquitecte Pelai Martínez. Consta de planta baixa, pis i golfes. La porta d'accés està emmarcada per una motllura feta de peces ceràmiques, aplicació que trobem també a les obertures dels pisos superiors i al coronament de l'edifici. Foto: Marc79
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating