Return

Castell Sant Esteve de Mar

Visit
Places
Index card

Description

El castell fou construït sobre una vil·la romana que, al seu torn, segurament fou construïda sobre un assentament iber. Els primers documents que el citen daten del segle XIII, quan Arnau sa Bruguera, primer alcalde de Palamós, el va comprar a la Seu de Girona el 1277 en nom del rei Pere el Gran; pertanyia a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà. L'objectiu era fundar-hi la vila i port reial, constituint així l'origen de Palamós. Durant l'edat mitjana el posseïren diferents senyors feudals: Simon de Geronella, Jaume de Cornellà, Bernat Pallarès (Barcelona), el seu fill Pere Pallarès i, finalment, Berenguer de Cruïlles, important senyor feudal de l'Empordà, que el comprà a l'amo anterior per 20.000 sous barcelonesos.

Durant la Guerra dels remences fou enderrocat gairebé en la seva totalitat i estigué abandonat fins que en els segles XVI-XVII fou reconvertit en casa de pagès.

Foto: PMRMaeyaert

Address

Sant Esteve de Mar
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating