Return

Església de Sant Andreu

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Turó, església i torre defineixen l’skyline de Tona. I al mateix temps el Pla del Castell és un excel·lent Mirador del poble, des d’aquí es divisa l’entramat urbanístic i la geografia de l’entorn: xarxes viàries, orografia, vegetació, el Montseny, el Tagamanent, la plana... Estem dalt d’un dels turons testimonis que tan característics són en aquesta zona; el material tou de la plana s’ha erosionat més ràpid i han dibuixat aquest relleu tan capriciós que fragmenta la plana interior. L’església està consagrada a Sant Andreu i des del segle IX ha anat patit modificacions i ampliacions. La torre barroca del campanar va ser alçada cap al segla XVII i el 1848 va formar part de la línia de telegrafia òptica que, a finals de la segona guerra Carlina, comunicava Barcelona amb Vic.

Images