Return

Camps i marges

Route POI
Environment
Index card

Introduction

camps alternats amb arbusts. Pastanaga borda, aquilina, patxaran?,ortigues. Murs de pedra amb asplenium trichomanes, roures, boixos. Avellaners...

Images