Return

Escola de Natura

Route POI
Altres
Index card

Introduction

L’Escola de la Natura va ser fundada el 21 de setembre de 1983. Després d’ocupar de manera provisional diferents ubicacions, el 6 de març de 1993 es va inaugurar la seu definitiva a l’antiga casa del secretari municipal, al número 12 del carrer Galende, a l’Eixample de Parets. Actualment, funciona com a centre d'activitats ambientals que acull propostes escolars i dirigides al públic general. L'Escola de la Natura forma part de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament i s'encarrega també d'un ampli ventall de temes com ara campanyes de sensibilitzacions, conservació de l'entorn, etc.

Images