Return

Agricultura

Index card

Introduction

Restes dels conreus de secà: garrofers i ametllers. A la dreta, sota el santuari de la Misericòrdia, la casa d'indianos de Can Godai.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating