Calafell, ruta de la cova Foradada. Rasclers
Return

Rasclers o lapiaz

Route POI
Geologia
Index card

Introduction

La muntanya en què ens trobem és part de la serralada litoral, i aquí està formada per roca calcària. Aquesta roca de carbonat càlcic, és sensible a l'oxigen mesclat amb l'aigua de pluja, sempre un xic àcida, de manera que es produeix una reacció química, la hidròlisi, en què la pedra es dissol lentament. Fruit d'aquesta erosió a la roca es forma el relleu càrstic, amb moltes formacions geològiques associades, com les coves, balmes, avencs i dolines principalment... Aquesta erosió passa també amb els guixos i la sal. Les formes en superfície que trobem aquí són petits rasclers, i prenen formes de solcs, de petites crestes punxegudes, canaletes, etc. Poden ser des d'uns pocs centímetres de gruix fins a assolir uns quants metres.

Images