Return

Còlit gris

Route POI
Fauna
Index card

Introduction

Oenanthe oenanthe

Tot i que durant l’època reproductiva se l’acostuma a veure als prats de muntanya i zones pedregoses, durant la migració el podem veure entre els camps de conreu que ens envolten.

Aquest ocell poc tímid, el podem veure de forma freqüent sobre roques o troncs cercant les seves preses, principalment invertebrats.

Com a curiositat dir que durant la tardor el seu plomatge és semblant al de la femella i el canvia substancialment durant l’època d’aparellament, sent un antifaç negre i la cella blanca els trets més característics.

Nidifica en forats entre les roques, caus de conills o forats a les parets.

Foto femella: Bernard DUPONT

Images