Espai Natural de la Serra de Bellmunt
Return

Sequia petita

Route POI
Medi
Index card

Introduction

Aquesta séquia neix al Canal d'Urgell a uns 800 m d'on som ara, en linia recta direcció llevant. Rega els termes de Cubells (poble enlairat que podeu veure en direcció nord-oest), Butsènit, Preixens, Montgai i la Sentiu de Sió i mena les aigües restants al riu Sió.

El fet de travessar terrenys guixencs molt solubles, fa que hi hagi punts on l'aigua s'escola i es perdi.

Al costat de la séquia, com del canal, la vegetació de fulla tendra creix millor. Àlbers i pollancres, lledoners i freixes amb algún oms abunden en aquest tram.

El punt alt ens permet veure el paisatge d'aquest costat nord de la serra. Els camps de secà s'alternen amb els de regadiu de sota la sèquia, amb costers erms i bosquetons d'alzinar sobre petits tossalets com ara (tossal de les Cadolles). Un testimoni del bosc que acaban ho cobria tot. 

Images