Rutes a Camprodon
Return

Bellabriga de Baix

Route POI
Medi
Index card

Introduction

A la vall són habituals els veïnats i els masos dispersos. Molts d'aquests masos són ja segones residències o s'han reconvertit en allotjaments de turisme rural, però encara en trobem que segueixen amb l'activitat original, usos del sòl que ja es donaven a l'època medieval.

Els masos envoltats de camps de conreu on es feia l'horta de subsistència juntament amb els cereals, sègol i patates, avui s'hi fa bàsicament blat de moro farratger. Tot seguit els prats de dall, aprofitant l'aigua del riu per regar i poder fer diverses dallades al llarg de l'any, obtenint herba que es transforma en fenc per alimentar el bestiar a l'hivern.
L'artigat o tala de la roureda per aconseguir pastures pel bestiar, caracteritza el paisatge que envolta els masos .

Aquesta humanització i les seves necessitats, han anat configurant el paisatge de la vall. Paisatge sempre canviant, ja que els usos també ho són.

Imagineu com pot canviar el paisatge quan no es fa necessari el carbó de les rouredes per fer anar les fargues? O l'energia de l'aigua per les colònies industrials? O el fet que el bestiar mengi pinso i no calguin els prats de dall?

Direcció nord, per sobre les cases de Llanars, veiem La Roca i just al seu darrere el poble d'Abella.

 

Images