Rutes a Gavà- Parc Natural del Garraf
Index card

Introduction

Heu d'imaginar una gran xarxa de conduccions (séquies, corredores, etc) , que distribueixen l'aigua de rec del punt d'abastament (canal, pou o bassa) fins als camps, i de drenatge dels camps fins a les llacunes (Murta, Remolar, Ricarda), basses o rieres, en l'àmbit del delta del riu Llobregat.

Tenen diferents mides i noms. Tot un seguit de comportes regulen el nivell i trànsit de l'aigua segons interessi en cada moment.

La Corredora Mestra és la més important de Gavà i mena la seva aigua a la Murta. Com podeu imaginar, si l'aigua està carregada de contaminants (agrícoles, industrials o fecals) , posa en perill la vida a tota la llacuna. Són doncs espais molt sensibles i d'elevat valor que cal preservar. El seu manteniment és important, sobretot l'estabilització dels marges de terra amb vegetació autòctona. De manera  natural surt un equiset: la cua de cavall 

Són un espai important per la seva funció hidràulica però també per la serva biodiversitat .

Images