Ruta-Joc del romànic de Sallent.
Return

Sant Sadurní (PISTA 6)

Route POI
Arquitectura
Index card

Introduction

PISTA 6: Situats a davant de la porta de l’ermita de Sant Sebastià a la vostra esquerra teniu un conjunt de petites alzines, busqueu darrere dels troncs i troncs i trobareu el QR.

SABIES QUE: A l’estil romànic els mestres picapedrers gravaven en els carreus unes marques. Es creu que servien per a identificar el seu treball, la qual cosa permetia, d'una banda, rebre el pagament pel treball i per un altre, deixar constància de la identitat de l'autor enfront de possibles fallades o defectes de les pedres llaurades.

“Església inicialment romànica, modificada durant el segle XVIII que presenta encara indicis de l'estructura primitiva formada per una església d'una sola nau coberta amb volta de canó i coronada a llevant per un absis semicircular coberta a quart d'esfera. La porta original segurament s'obria al mur de migjorn; avui en aquest mur hi ha una petita capella que feia de sagristia. El temple fou sobrealçat al segle XVIII i es decorà l'interior en estil neoclàssic; a més, es va arrebossar el parament extern i intern. L'aparell de l'església romànica que encara es conserva es fet amb blocs de pedra disposats en filades i a trencajunt.

L'església de Sant Sadurní no arribà mai a ésser església parroquial; situada molt a prop de Serraïma (esmentat el 1003), l'església de Sant Sadurní no és documentada fins l'any 1345. L'any 1784 l'edifici fou destruït per un llamp i refet el 1787 tal com consta en una làpida sobre la porta del mur frontal i que diu: "Flumen e caelo delapsum die 22 julii anno 1784 hanc domum dirvit: quam majori pulchritudine et magnitudine gens avinionis reparavit anno 1787 pastore Dno. Dn. Fraco. Sarmentero". L'any 1936 fou cremada i ensorrada la volta i des de llavors resta abandonada.”

Font: Calàleg de Patrimoni de la DIBA

Images