Ruta al Puig de la Creu. Sentmenat.
Return

Salt de Montllor

Route POI
Geologia
Index card

Introduction

Nosaltres el trobem sec, així i tot, aquest petit racó és preciós. Ens diuen, però, que després de pluges el salt és espectacular.

Ens criden l’atenció dues coses, per una banda, la verda catifa d’herba capil·lera que cobreix la part baixa del salt (foto) i la roca de formes capritxoses que s’ha format a sota, es tracta de travertí.

El travertí és un tipus de roca sedimentària calcària, és a dir, que es forma per l’acumulació de sediments de carbonat de calci portats pels regalims d’aigua, a través d’un procés continu, com les estalactites i les estalagmites, i en interacció amb les molses i la vegetació que creix en el mateix lloc, deixant els espais buits d’on hi havia hagut vida vegetal, formant curioses formes recaragolades, i trobant-hi freqüentment restes fòssils de petits animals i plantes. El color de la formació de travertí depèn dels òxids que vagi incorporant, variant del blanc immaculat al marronós.

Les formacions en visera, covetes i capelletes, són característiques dels travertins, i les podeu observar als salts d’aigua i a la cova de les Tosques, al costat de l'ermita de Sant Martí del Fai, a l’altra banda del riu Tenes.

Les puntes del travertí en formació són molt fràgils. Així doncs, cal tenir cura de no tocar-lo ni trepitjar-lo, protegint i preservant el que la natura ha trigat milers d’anys a formar.

Images