Gimcana pel nucli antic. Vilassar de Dalt
Return

FONT TEULA

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Gràcies als ingressos obtinguts als carnissers del Comú es va poder edificar la font de la Teula i en homenatge a aquestes carnisseries es va reproduir un animal a la font. De quin animal es tracta:

a) Un xai

b) Un vedell

c) Un gall

d) Un conill

Images